Oszczędność i niezależność energetyczna

Jesteśmy dostawcą nowoczesnych instalacji fotowoltaicznych

Dowiedz się więcej

Nasze atuty

null

Wysoka Jakość

Gwarancja i bezpieczeństwo instalacji
null

Skalowalność

Otwartość i wydajność architektury
null

Innowacyjność

Nowoczesne rozwiązania w zasięgu klienta

Instalacje Viteco

inst1Viteco PV Basic
Rozwiązanie najtańsze, proste w realizacji

Umożliwia wytwarzanie prądu z promieniowania słonecznego na potrzeby własne domu.
Dostępne zestawy o mocach nominalnych: 3-10 kW.
Aktualne i historyczne dane z pracy instalacji PV można obserwować na wyświetlaczu falownika. Dodatkowo możliwość uzupełnienia o moduł zdalnego monitoringu – osiąga się wtedy funkcjonalność wariantu Viteco PV Monitor +.

Dowiedz się więcej

inst1Viteco PV Monitor +
Optymalne rozwiązanie przy standardowych potrzebach

Umożliwia wytwarzanie prądu z promieniowania słonecznego na potrzeby własne domu. Dostępne zestawy o mocach nominalnych: 3-10 kW.
Moduł monitoringu umożliwia: dwustronną komunikację pomiędzy komputerem (smartfonem) i falownikiem, zdalny dostęp do aktualnych i historycznych danych dot. pracy instalacji oraz zdalne sprawowanie pieczy nad instalacją przez techników serwisu Instal-Integrator.
Wersja Monitor Plus zawiera falownik, który daje możliwość przyszłego wzbogacenia instalacji o funkcję uniezależnienia się od awarii elektroenergetycznej sieci publicznej.

Dowiedz się więcej

inst1Viteco PV Semi Off
Znaczący krok w stronę uniezależnienia się od dostaw sieciowych

Umożliwia wytwarzanie prądu z promieniowania słonecznego na potrzeby własne domu. W przypadku awarii sieci publicznej domowa instalacja, ze względów bezpieczeństwa, jest automatycznie od niej odłączana, a następnie uruchamiane jest awaryjne zasilanie prądem wytworzonym w modułach PV. Po usunięciu awarii sieci publicznej następuje ponowne połączenie domowej instalacji z siecią. Zdalne (via Internet) monitorowanie pracy instalacji. Możliwość dołączenia do instalacji akumulatorów – zasilanie domu w przypadku awarii sieci publicznej lub korzystanie nocą z energii wyprodukowanej w instalacji PV w ciągu dnia.

Dowiedz się więcej

inst1Viteco PV Off
Pewność zasilania w zakresie wybranych urządzeń

Umożliwia wytwarzanie prądu z promieniowania słonecznego na potrzeby własne domu, magazynowanie nadwyżki w akumulatorach i zużywanie jej, gdy moduły PV nie pracują. W ten sposób podnosi się udział zużycia własnego wyprodukowanej energii.
W przypadku awarii sieci publicznej domowa instalacja, ze względów bezpieczeństwa, jest automatycznie od niej odłączana.Po upływie ok. 2-3 sek. uruchamiane jest awaryjne zasilanie prądem pochodzącym z modułów PV lub z baterii akumulatorów. Awaryjne zasilanie zależne jest od pojemności baterii akumulatorów; celowo może być ograniczone do podtrzymania zasilania wybranych urządzeń.

Dowiedz się więcej

inst1Viteco PV No Limits
Pewność zasilania urządzeń domowych w dowolnym zakresie

Umożliwia wytwarzanie prądu z promieniowania słonecznego na potrzeby własne domu, magazynowanie nadwyżki w akumulatorach i zużywanie jej, gdy moduły PV nie pracują.
W przypadku awarii sieci publicznej domowa instalacja, ze względów bezpieczeństwa, jest automatycznie od niej odłączana. Po upływie ok. 2-3 sek. uruchamiany jest spalinowy agregat prądotwórczy, który uzupełnia zasilanie budynku – odpowiednio do aktualnego stanu naładowania akumulatorów. Jeżeli okres awarii przedłuża się i z powodu warunków naturalnych (noc, zła pogoda) instalacja PV nie dostarcza energii, a akumulatory się wyczerpały, agregat zapewnia zasilanie samodzielnie, przez okres ograniczony jedynie zapasami paliwa.

Dowiedz się więcej

0
Filii w kraju
0
Ekip instalacyjnych
0
Magazynów

Masz pytania?

Instal-Integrator zna odpowiedzi!

Jeśli zechcesz, Instal-Integrator przedstawi szacowane roczne uzyski energii z instalacji fotowoltaicznej
w warunkach Twojego domu.

Umów spotkanie